Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH

Lượt xem:5289|Tải về:12|Số trang:4 | Ngày upload:10/11/2012

LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNHI. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI (ĐOẠN) VĂN MẪU: * Văn bản nghị luận gợi ý:“Đỗ là bạn thân của Lý, cả hai đều được người đương thời và hậu thế suy tôn là minh tinh rực rỡ nhất trên thi đàn thời Thịnh Đường. Lý là Thi tiên, Đỗ tà Thi thánh, mặc dầu tính tình và sự nghiệp khác nhau rất xa.Lý lãng mạn, Đỗ trọng thực tế; Lý theo Phật lão; Đỗ thờ Khổng, Mạnh. Lý muốn ẩn dật trong cảnh núi xanh, mây trắng; Đỗ thì lăn lóc giữa đời cùng khổ, trầm luân. Lý kiêu ngạo nhìn đời:“Xử thế nhược đại mộng, Hồ vi lao kì sinh”(Ở đời tựa giấc chiêm bao, Làm chi mà phải lao đao nhọc mình)(Trần Trọng Kim dịch)Đỗ nhiệt tâm cứu quốc:“Cùng niên ưu lệ nguyên Thán tức trường nội nhiệt”( Suốt năm lo dân...