/4

LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO ... VÀ SO SÁNH

Upload: MeoBeo.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1522|Tải về: 2

LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH I. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI (ĐOẠN) VĂN MẪU: * Văn bản nghị luận gợi ý: “Đỗ là bạn thân của Lý, cả hai đều được người đương thời và hậu thế suy tôn là minh tinh rực rỡ nhất trên thi đàn thời Thịnh Đường. Lý là Thi tiên, Đỗ tà Thi t

[Ẩn quảng cáo]