/2

Luyện tập về biện pháp tu từ 10NC

Upload: TramNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1403|Tải về: 4

Tiết 57 Ngày dạy: LUYỆN TẬP VỀ BIỆN PHÁP TU TỪ A/. MỤC TIÊU: Giúp H: 1/.Củng cố những hiểu biết về các biện pháp tu từ: ẩn dụ; nói giảm, nói tránh; nói quá. 2/. Biết vận dụng những kiến thức trên vào việc đọc – hiểu v/bản và làm văn. B/.CHUẨN BỊ: GV: SGK, SGV, Thiết kế bài học. HS: SGK, k/thức

[Ẩn quảng cáo]