/8

luyện tập về tiểu sử tóm tắt

Upload: MinhdiepMi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1074|Tải về: 1

Họ và tên: Lê Thị Hải Yến Giáo viên hướng dẫn: Lê Thị Lan Phương Lớp thực hiện: 11A6 Tiết 96 LUYỆN TẬP VIẾT TIỂU SỬ TÓM TẮT MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp học sinh: Củng cố lại những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tiểu sử tóm tắt và cách viết tiểu sử tóm tắt. Vận dụng được các kiến thức và kỹ n

[Ẩn quảng cáo]