/8

luyện tập về tiểu sử tóm tắt

Upload: MinhdiepMi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 801|Tải về: 1

Họ và tên: Lê Thị Hải Yến Giáo viên hướng dẫn: Lê Thị Lan Phương Lớp thực hiện: 11A6 Tiết 96 LUYỆN TẬP VIẾT TIỂU SỬ TÓM TẮT MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp học sinh: Củng cố lại những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tiểu sử tóm tắt và cách viết tiểu sử tóm tắt. Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng đó vào việc viết một bản tiểu sử tóm tắt của một người được kính phục, hâm mộ hoặc một người quen biết. Trên cơ sở đó, tích lũy được những kinh nghiệm cần thiết để có thể viết được những bản tiểu sử tóm tắt, trước mắt là để phục vụ nhu cầu học tập trong nhà trường, và sau đó là đáp ứng các yêu cầu về công việc trong đời sống. CHUẨN BỊ Giáo viên Giáo án Sách giáo viên Ngữ liệu minh họa ( có thể). Sách giáo khoa. Gv nên phân đề tài cho các nhóm chuẩn bị tài liệu từ tiết học trước. Học sinh Sách giáo khoa Bài tập chuẩn bị ở nhà. PHƯƠNG PHÁP Luyện tập Tổ chức thảo luận Phân tích ngôn ngữ Rèn theo mẫu. CÁC BƯỚC LÊN LỚP Ổn định tổ chức lớp(2p) Kiểm tra bài cũ ( có thể) Bài mới(1p) Tiết trước cô và các em vừa tìm hiểu lý thuyết về tiểu sử tóm tắt, để các em có thể nhuần nhuyễn hơn về tiểu sử tóm tắt cũng như có kỹ năng thuần thục khi viết tiểu sử tóm tắt, trong tiết này cô và các em sẽ cùng tiến hành luyện tập. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH YÊU CẦU CẦN ĐẠT Thời gian  HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn phân nhóm học sinh và giao đề tài - Giáo viên yêu cầu lớp chia làm 6 nhóm. - Mỗi nhóm bầu ra một nhóm trưởng - Mỗi nhóm được giao một đề tài nhất định. - Ổn định tổ chức của nhóm mình. - Nhận đề tài cho bản tiểu sử tóm tắt của nhóm mình. 1.Phân nhóm và giao đề tài - Phân 6 nhóm đồng đều. - Bên cạnh đề tài trong sách giáo khoa thì cần lựa chọn các đề tài gần gũi thiết thực trong đời sống. Có thể đưa ra các đề tài chính như sau: + Tổ 1, tổ 2: Chi đoàn anh chị sẽ giới thiệu một đoàn viên ứng cử vào Ban chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên của tỉnh thành phố. Anh chị hãy viết về tiểu sử tóm tắt của đoàn viên đó. + Tổ 3, tổ 4: Viết tiểu sử tóm tắt về một nhà thơ,nhà văn + Tổ 5, tổ 6: Viết tiểu sử tóm tắt về bản thân mình trong hồ sơ trúng tuyển đại học. 5p  HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn học sinh những yêu cầu cần thiết khi viết tiểu sử tóm tắt - Gv hướng dẫn học sinh thảo luận về yêu cầu khi viết tiểu sử tóm tắt của nhóm mình: - Gv dẫn dắt: Khi tiến hành viết tiểu sử tóm tắt,các em chú ý đến mục đích, yêu cầu , kết cấu của bài tiểu sử tóm tắt mà chúng ta vừa học ở tiết trước.  Hsinh ghi nhớ những yêu cầu và gợi ý giáo viên hướng dẫn 2. Xác định những yêu cầu của tiểu sử tóm tắt - Mục đích, yêu cầu của văn bản tiểu sử tóm tắt: để làm gì, nội dung cần đạt được. Vd: Mục đích của tiểu sử tóm tắt giới thiệu đoàn viên ưu tú nhằm cho người đọc trong Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội thấy rằng người được giới thiệu là một thanh niên ưu tú, rất xứng đáng được tham gia vào tổ chức này. - Chọn người sẽ giới thiệu và tìm hiểu để có những thông tin cần thiết, những tài liệu đã chuẩn bị. - Xác định nội dung, kết cấu trình bày trong bản tiểu sử của người sẽ giới thiệu: gồm những phần nào,mức độ giới thiệu ra sao cho phù hợp với mục đích của bài tiểu sử tóm tắt. Vd: Đề tài của tổ 1 thì nên dành một phần để nói về hoạt động của bạn đoàn viên trong lĩnh vực đoàn thể, trong phong trào thanh niên. - Văn phong: cô đọng, trong sáng, khách quan.   HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn Hs tiến hành viết tiểu sử tóm tắt và trao đổi ý kiến - Gv: Các em vừa nghe cô phổ biến lại những yêu cầu khi viết tiểu sử tóm tắt. bây giờ lớp mình sẽ tiến hành trao đổi trong nhóm và viết tiểu sử tóm tắt. Hs tiến hành trao đổi và viết tiểu sử tóm tắt, đảm bảo giữ gìn trật tự lớp 3. Tiến hành viết tiểu sử - Đảm bảo không quá