/5

luyen tap viet doan van thuyet minh

Upload: SilverSnow.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 924|Tải về: 3

LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN THUYẾT MINHMỤC TIÊU BÀI HỌC Giúp học sinh:Củng cố vững chắc kĩ năng viết đoạn văn đã học, thấy rõ mối liên quan chặt chẽ giữa kĩ năng đó với kĩ năng lập dàn ý. Vận dụng những kiến thức và kĩ năng đã học về viết đoạn văn, về văn thuyết minh với đề tài gần gũi trong học tập và cuộc sống.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆNSGK, SGV, STKBG.Tư liệu bài văn thuyết minh.CÁCH THỨC TIẾN HÀNHGiáo viên hướng dẫn.Học sinh trả lời câu hỏi và làm bài tập.TIẾN TRÌNH THỰC HIỆNKiểm tra bài cũ:Muốn văn bản thuyết minh có tính chuẩn xác, hấp dẫn cần đáp ứng những yêu cầu nào?Bài mớiVào bài:Thuyết minh có vai trò rất quan trọng, nó không chỉ được vận dụng để làm văn thuyết minh mà còn được vận dụng trong cuộc sống. Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về tính chuẩn xá và hấp dẫn của...