/5

luyen tap viet doan van thuyet minh

Upload: SilverSnow.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1361|Tải về: 3

LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN THUYẾT MINHMỤC TIÊU BÀI HỌC Giúp học sinh:Củng cố vững chắc kĩ năng viết đoạn văn đã học, thấy rõ mối liên quan chặt chẽ giữa kĩ năng đó với kĩ năng lập dàn ý. Vận dụng những kiến thức và kĩ năng đã học về viết đoạn văn, về văn thuyết minh với đề tài gần gũi trong học tập và

[Ẩn quảng cáo]