/4

luyen tap viet tieu su tom tat

Upload: HuyenBobe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2894|Tải về: 4

Ngày soạn: 10/03/ 2010.Ngày dạy: 16 /03/ 2010.Tiết 96 LUYỆN TẬP VIẾT TIỂU SỬ TÓM TẮTA. Mục đích yêu cầu.Giúp học sinh :- Nắm vững hơn mục đích yêu cầu và cách viết tiểu sử tóm tắt .- Viết được những bài tiểu sử tóm tắt tương đối hoàn chỉnh.B. Phương tiện thực hiện và cách thức tiến hành1. Phương tiện thực hiện- SGK Ngữ văn 11, tập 2, SGV.- Thiết kế bài học- Bảng phụ.2. Cách thức tiến hành- Kết hợp các phương pháp phát vấn, thảo luận nhóm, gợi mở, tích hợp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.C. Tiến trình giờ học.1. Ổn định tổ chức.2. Kiểm tra bài cũ: Nêu mục đích, yêu cầu với tiểu sử tóm tắt và cách viết tiểu sử tóm tắt.3. Bài mới:- Chúng ta đã học tiểu sử tóm tắt ở tiết học trước, hôm nay để hiểu rõ hơn viết như thế nào là đạt...