/3

Luyện thi HSG_Toán 4-5 (đề 22)

Upload: DawnSky.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 209|Tải về: 0

ĐỀ SỐ 22 ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 Bài 1: ( 5 điểm ) Cho biểu thức : A=  a/ Tìm giá trị của biểu thức A khi a= 1015 A= (A= = = 2 b/ Tìm giá trị số tự nhiên của a để biểu thức A có giá trị nhỏ nhất ; giá trị nhỏ nhất của A bằng bao nhiêu ? GIẢI A có giá trị nhỏ nhất khi tử số có giá t

[Ẩn quảng cáo]