/16

Lý thuyết vẽ biểu đồ+60 bài tập vẽ ... đồ địa lí 12

Upload: DinhDucTin.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 674|Tải về: 11

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THỰC HÀNH VỀ CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ THƯỜNG GẶP I. CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ THƯỜNG GẶP 1.Nhóm biểu đồ cơ bản. a. Dạng biểu đồ thể hiện sự phát triển. - Dạng biểu đồ này phản ánh đầy đủ các hiện tượng, sự vật địa lí về phương diện động lực, quá trình phát triển, tình hình phá

[Ẩn quảng cáo]