/16

Một Số Phương Pháp Giải Toán Hóa Học

Upload: HuynhLinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 389|Tải về: 0

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO I. CÁC BÀI TẬP MINH HOẠ Ví dụ 1: Trộn 4 lít metan với 2 lít đồng đẳng X của metan để thu được hỗn hợp có tỉ khối so với H2 bằng 15. X là A. C3H8 B. C4H10 C. C5H12 D. C6H14 Ví dụ 2: Hỗn hợp X gồm 2 khí CO2 và H2S có có tỉ khối so với H2 là 19,5. Thể tích d

[Ẩn quảng cáo]