Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 7 học kì II.doc

Lượt xem:2072|Tải về:31|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 7 học kì IIMa trận đềChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổngTNTLTNTLTNTL1. Vai trò, nhiệm vụ trồng rừng; Bảo vệ rừng.2(1a,1b) 1đ1(3) 3đ2 4đ2. Vai trò, nhiệm vụ của vật nuôi1(4) 2đ1 2đ3. Kĩ thuật vật nuôi: Giống vật nuôi1(2a,2b) 1đ1(6) 1đ2 2đ4. Kĩ thuật vật nuôi: Thức ăn vật nuôi1(5) 2đ1 2đTổng1 1đ1 2đ1 1đ1 2đ2 4đ 10đ2. Đề bàiI/ Trắc nghiệm: (2điểm)Câu 1: Điền vào chỗ trống trong các câu sau: (1điểm)a) Rừng và trồng rừng có vai trò trong việc ..... và ..... môi trường.b) Rừng nước ta đã bị ..... nghiêm trọng, do đó nhiệm vụ của toàn dân là phải tham gia .....Câu 2: Chọn câu trả lời đúng : (1 đ)a) Phương pháp nhân giống thuần chủng là phương pháp chọn ghép đôi giao phối: A. Cùng loài B. Khác giống C. Khác loài D. Cùng giống.b) Kích thước, khoảng cách giữa hai xương háng cho gà mái tốt...