/2

MA TRAN - DE KIEM TRA CHUONG 3 ... HINH HOC 9

Upload: BuiThanhQuyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 451|Tải về: 2

Tiết : 61 KIỂM TRA CHƯƠNG III (HÌNH HỌC 9)  I./ THIẾT KẾ MA TRẬN KIỂM TRA : 1)Ma trận thiết kế bài kiểm tra : Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng  TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  Tính chất các loại góc trong đường tròn. 1 0.5   3 4,5 4 5.0 Tứ giác nội tiếp. (Tính chất và dấu hiệu nhận biết) 1 0.5 1 0.5  1 2,0 3 4.5 Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình tròn, hònh quạt tròn. 2 1.0 1 0.5  3 1.5 Hình vẽ    0.5 Tổng 4 2.0 2 1,0 4 6,5 10 10  II./ ĐỀ BÀI : I. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau : 1). Tứ giác ABCD nội tiếp được đường tròn, biết . Ta có : A). B). C). D).và  2). A). Số đo của góc ở tâm bằng nửa số đo của cung bị chắn. B). Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn. C). Góc nội tiếp chắn đường tròn là góc vuông. D). Số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn. 3). Độ dài C của đường tròn bán kính R được tính theo công thức : A). B). C). D).  4). Diện tích S của hình quạt tròn bán kính R, cung n0 được tính theo công thức : A). B). C). D).  5). Nếu bán kính của đường tròn tăng gấp đôi thì độ dài của đường tròn ấy : A). Không thay đổi. B). Tăng hai lần. C). Tăng bốn lần. D). Giảm hai lần. 6). Tứ giác có tổng số đo của hai góc bằng 1800 thì nội tiếp được đường tròn đúng hay sai A). Đúng B). Sai II. TỰ LUẬN : (7 điểm) Cho đường tròn (O) đường kính AB và điểm M trên đường tròn (O) . Vẽ , gọi giao điểm thứ hai của MH với đường tròn (O) là C. Vẽ , gọi giao điểm của CE và AB là D. Chứng minh : Tứ giác MHDE nội tiếp. (2 điểm) DH.DB = DE.DC. (2 điểm) H là trung điểm của AD. (1,5 điểm) . (1 điểm) Hình vẽ : (0,5 điểm) III./ ĐÁP ÁN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ : TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Trả lời đúng mỗi câu (0,5 đ) Kết quả Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 B D B C B B  TỰ LUẬN : Tứ giác MHDE nội tiếp. (0,75 đ) (0,75 đ) Vậy : Tứ giác MHDE nội tiếp đường tròn, đường kính MD. (0,5 đ) DH.DB = DE.DC. Chứng minh (1,0 đ) (0,5 đ) Vậy : DH.DB = DE.DC. (0,5 đ) H là trung điểm của AD. Chứng minh H là trung điểm cùa AD (1,5 đ) d) . (1 đ) Hình vẽ : (0,5 điểm)