/3

MA TRẬN, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II ... LI 7 (10-11)

Upload: BeeLee.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 179|Tải về: 0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II-MÔN ĐỊA LÍ 7 Năm học: 2010-2011 Chủ đề (nội dung, chương)/Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp thấp Vận dụng cấp cao  TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Châu Phi  -Hiểu được các đặc điểm nổi bật của nền kinh tế khu vực Nam Phi..    Số câu 5%TSĐ =0,5điểm  1 100% TSĐ =0,5điểm    Châu Mĩ  -Hiểu được một số đặc điểm nổi bật về dân cư của khu vực Trung và Nam Mĩ.  -Giải thích được một số đặc điểm về đân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ.  Số câu 25% TSĐ =2,5điểm  1 20% TSĐ =0,5điểm  1 80% TSĐ =2,0điểm  Châu Nam Cực  -Hiểu được một số đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư của châu Nam Cực.    Số câu 5%TSĐ =0,5điểm  1 100% TSĐ =0,5điểm    Châu Đại Dương  -Hiểu được một số đặc điểm nổi bật về dân cư, kinh tế của châu Đại Dương.    Số câu 5%TSĐ =0,5điểm  1 100% TSĐ =0,5điểm    Châu Âu -Biết được vị trí, giới hạn, trình bày được một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của châu Âu. -Hiểu và phân biệt được sự khác nhau giữa các môi trường tự nhiên ở châu Âu.   -Giải thích, nhận xét được một số đặc điểm về đân cư, xã hội châu Âu. Số câu 60%TSĐ =6,0điểm 1 50% TSĐ =3,0điểm 1 16,7% TSĐ =1,0điểm   1 33,3% TSĐ =2,0điểm Tổng số câu TSĐ: 10điểm 100% 1 3,0điểm 30% 5 3,0điểm 30%  1 2,0 điểm 20% 1 2,0 điểm 20%  Phòng GD-ĐT Tây Sơn Truờng THCS Tây An Họ và tên:………………………... Số báo danh:…………………….. Lớp: 7A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: ĐỊA LÍ 7 Năm học: 2010-2011 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Mã phách (………………………………………………………………………………………………………………… Điểm: Nhận xét: Mã phách  I.Trắc nghiệm: (3 điểm) Câu 1: (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. 1.1. Nước phát triển nhất khu vực Nam Phi là A. Ai Cập B. An-giê-ri C. Cộng hòa Nam Phi D. Ni-giê-ri-a 1.2. Ý nào sau đây sai khi nói về châu Nam Cực ? A. Là cực lạnh của thế giới. B. Có dân cư sinh sống thường xuyên.. C. Giàu khoáng sản. D. Có nhiều loài động vật sinh sống. 1.3. Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về dân cư và kinh tế châu Đại Dương ? A. Mật độ dân số thuộc vào loại cao trên thế giới. B. Kinh tế phát triển không đều giữa các nước. C. Dân cư chủ yếu là người nhập cư. D. Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len có nền kinh tế phát triển nhất châu lục. 1.4. Dân cư Trung và Nam Mĩ chủ yếu là A. người Môn-gô-lô-it. B. người Nê-grô-it. C. người Ơ-rô-pê-ô-it. D. người lai. Câu 2: (1 điểm) Nối ý ở cột bên trái với ý ở cột bên phải sao cho đúng với kiến thức địa lí đã học. Môi trường Đặc điểm tư nhiên 1. Ôn đới hải dương 2. Ôn đới lục địa 3. Địa trung hải 4