/7

Ma tran de kiem tra lop 12 hoc ky 2

Upload: BuiVoTien.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 200|Tải về: 1

ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI NĂM(CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)MÔN NGỮ VĂN 12 Thời gian làm bài: 90 phút I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:1.Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình Ngữ văn lớp 12.2. Khảo sát, bao quát một số nội dung kiến thức, kĩ năng trọng tâm của chương trình Ngữ văn 12: Văn học, Tiếng Việt, Làm văn, với mục đích đánh giá năng lực đọc hiểu và tạo lập văn bản của học sinh thông qua hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận.Cụ thể: Đề kiểm tra nhằm đánh giá trình độ học sinh theo các chuẩn sau:- cách tạo hàm ý;- Hiểu được diễn biến vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt;nắm những kiến thức cơ bản về tác giả, tác phẩm văn học;- Nhớ được đặc điểm của phong cách ngôn ngữ khoa học;- Nắm được biểu hiện của biện pháp...