/7

ma trận đề văn 12, hay

Upload: BuiVoTien.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 618|Tải về: 0

ĐỀ KIỂM TRA –MÔN NGỮ VĂN LỚP 12CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN(Thời gian 45 phút- không kể thời gian giao đề)I.MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:- Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định trong chương trình môn Ngữ văn lớp 12 học kì I. Cụ thể:+ Biết vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để hoàn thành một văn b

[Ẩn quảng cáo]