/7

ma trận đề văn 12, hay

Upload: BuiVoTien.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 307|Tải về: 0

ĐỀ KIỂM TRA –MÔN NGỮ VĂN LỚP 12CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN(Thời gian 45 phút- không kể thời gian giao đề)I.MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:- Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định trong chương trình môn Ngữ văn lớp 12 học kì I. Cụ thể:+ Biết vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để hoàn thành một văn bản nghị luận xã hội.II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:Hình thức tự luận. Cách tổ chức kiểm tra: cho học sinh làm bài kiểm tra tự luận trong 45 phút.III. THIẾT LẬP MA TRẬN: Mức độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụng Cộng1.Văn học:Tuyên ngôn Độc lập-Tiểu sử, quan điểm sáng tác, di sản văn học, phong cách tác giả.1220% = 2đ2. Làm vănTạo lập văn bảnViết bài văn nghị luận xã hội1770,0% = 7đ120%1 70%10đ =100,0% ĐỀ KIỂM TRA Năm học 2011-2012MÔN : NGỮ VĂN- LỚP 12Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)ĐỀ...