/4

Ma trận và đề kiểm tra Địa lý 7 kì I

Upload: LeDucMao.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 98|Tải về: 0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MÔN ĐỊA LÍ 7 1. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KIỂM TRA: - Đánh giá về kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức: Nhận biết, Thông hiểu và vận dụng của học sinh sau khi học 2 chủ đề là: Thành phần nhân văn của môi trường và Các môi trường địa lí - Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời. 2. XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC KIỂM TRA: Hình thức kiểm tra: tự luận 3. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: Đề kiểm tra giữa kì học kì I, Địa lí 7, chủ đề và nội dung kiểm tra với số tiết là: 12 tiết (100 %), phân phối cho chủ đề và nội dung như sau: Thành phần nhân văn của môi trường ( 4 Tiết = 33,3%); Các môi trường địa lí ( đới nóng: gồm 8 Tiết = 66,7%) Trên cơ sở phân phối số tiết như trên, kết hợp với việc xác định chuẩn quan trọng tiến hành xây dựng ma trận đề kiểm tra như sau: MA TRẬN Chủ đề (nội dung, chương bài)/Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp độ thấp Vận dụng cấp độ cao Thành phần nhân văn của môi trường - Nhận biết được sự khác nhau giữa các chủng tộc về hình thái bên ngoài và nơi sinh sống chủ yếu của mỗi chủng tộc - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản sự phân bố dân cư không đồng đều trên thế giới - So sáng sự khác nhau giữa quần cư nông thôn và đô thị  30% = 3.điểm 1điểm= 33,3% 2đ = 66,7% 0đ=0% 0đ=0%  Môi trường đới nóng và hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của các môi trường đới nóng - Phân biệt sự khác nhau giữa 3 hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng - Trình bày những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với sản xuất nông nghiệp - Trình bày được những vấn đề di dân, sự bùng nổ đô thị ở đới nóng; nguyên nhân và hậu quả. - Phân tích mỗi quan hệ giữa dân số với tài nguyên môi trường - Nhận biết môi trường qua biểu đồ 70%=7đ 3đ= 44% 2đ= 28% 2đ = 28% 0đ=0% 10đ = 100% 4đ=30% 4đ=40% 2đ=20% 0đ=0%  ĐỀ KIỂM TRA TỪ MA TRẬN: Câu 1: ( 3đ) a, Trên thế giới dân cư chủ yếu sinh sống ở khu vực nào? Vì sao?(1đ) b, So sáng sự khác nhau giữa quần cư nông thôn và đô thị về kinh tế, mật độ và lối sống?( 2đ) Câu 2: ( 3đ) Em hãy nêu vị trí và đặc điểm của môi trường xích đạo ẩm? ( 3 đ) Câu 3 ( 4đ) a, Hãy nêu nguyên nhân và hậu quả của di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng? (2đ) b, Hãy phân tích mối quan hệ giữa dân số với tài nguyên, môi trường ở đới nóng? (2đ) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu Ý Nội dung Điểm 1 a Dân cư phân bố không đều trên thế giới: + Những nơi có điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện như đồng bằng, đô thị hoặc các vùng có khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hòa đều có dân cư tập trung đông đúc + Các vùng núi, vùng sâu, xa, giao thông khó khăn, vùng cực giá lạnh hoặc hoang mạc...khí hậu khắc nghiệt có dân cư thưa thớt 0,5đ 0,5đ  b Đặc điểm QC nông thôn (1đ) QC Thành thị(1đ) 2đ  Mật độ Thấp Cao