/4

Ma trận và đề kiểm tra Địa lý 7 kì I

Upload: LeDucMao.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 312|Tải về: 1

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MÔN ĐỊA LÍ 7 1. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KIỂM TRA: - Đánh giá về kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức: Nhận biết, Thông hiểu và vận dụng của học sinh sau khi học 2 chủ đề là: Thành phần nhân văn của môi trường và Các môi trường địa lí - Đánh giá kết quả học tập củ

[Ẩn quảng cáo]