Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
Download

Thông tin ebook:

Tên sách: Matilda - cô bé nghịch ngợm

Tác giả: Roald Dahl

Nhà xuất bản: Kim Đồng

Năm xuất bản: 2005

Bố mẹ của Matilda luôn gọi cố bé bằng những từ khủng khiếp, nhưng thực sự, Matilda quả là một thiên tài và chính họ, mới đáng nhận những từ khủng khiếp đó.Bằng khả nằng đặc biệt của mình, Matilda đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những ngưòi em yêu quý

Matilda - cô bé nghịch ngợm - Roald Dahl

Thông tin ebook: Tên sách: Matilda - cô bé nghịch ngợm Tác giả: Roald Dahl Nhà xuất bản: Kim Đồng Năm xuất bản: 2005 Bố mẹ của Matilda luôn gọi cố bé bằng những từ khủng khiếp, nhưng thực sự, Matilda quả là một thiên tài và chính họ, mới đáng nhận những từ khủng khiếp đó Bằng khả nằng đặc biệt của mình, Matilda đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những ngưòi em yêu quý

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:98|Tải về:2|Số trang:0

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: