/4

Mẫu 2a- BNV.2007- SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Upload: MacKeVoiDoi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1964|Tải về: 33

Mẫu 2a-BNV/2007(ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC…………………… Số hiệu cán bộ, công chức:…………Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC Ảnh màu(4 x 6 cm)SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in ho

[Ẩn quảng cáo]