Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Mẫu Bản kê khai PCTNNG

Đơn vị: Trường THCS Bưng Bàng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN KÊ KHAIHưởng chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáoTóm tắt lý lịch:Họ và tên: Ngày,tháng,năm sinh: Trình độ đào tạo chuyên môn: Nhiệm vụ được phân công: + Nhiệm vụ chính: + Kiêm nhiệm: Mã ngạch viên chức: …………., Loại viên chức:……………… , hệ số lương đang hưởng:………. . thâm niên vượt khung:…………., ngày hưởng:…………………..Ngày vào ngành giáo dục( tuyển dụng): Ngày vào biên chế(bổ nhiệm vào ngạch): + Thời gian tập sự ( thử việc): từ ngày: đến ngày + Tổng thời gian thử việc ( 06 tháng, 12 tháng,18 tháng, 24 tháng,..): ………………tháng.Thời gian nghỉ việc riêng( từ 01 tháng trở lên): Thời gian nghỉ ốm đau thai sản quá quy định: Thời gian làm công tác khác: Thời gian công tác khác(có đóng BHXH): Mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo:Thời...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:121|Tải về:0|Số trang:1

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: