/1

Mẫu Bản kê khai PCTNNG

Upload: MacKeVoiDoi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 407|Tải về: 0

Đơn vị: Trường THCS Bưng Bàng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN KÊ KHAIHưởng chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáoTóm tắt lý lịch:Họ và tên: Ngày,tháng,năm sinh: Trình độ đào tạo chuyên môn: Nhiệm vụ được phân công: + Nhiệm vụ chính: + Kiêm nhiệm: Mã ngạch viên ch

[Ẩn quảng cáo]