/6

Mẫu Bản kiểm điểm, biên bản

Upload: MiMiNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 163|Tải về: 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỤC YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS MƯỜNG LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mường Lai, ngày tháng năm 2011BẢN KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCHọc kì I – Năm học 2011-2012I. Sơ yếu lý lịch.Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộcHộ khẩu thường trú.Trình độ văn hoá: Trình độ chuyên môn: Mã ngạch công chức: Đơn vị công tác: Trường THCS Mường Lai.II. Nhiệm vụ được giao trong năm học + Phân Công giảng dạy + Chủ nhiệm lớp + Phụ trách III. Quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.a) Nhận thức tư tưởng chính trị.Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn thực hiên và vận động gia đình, nhân dân và các quần chúng làm theo đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.b) Chấp hành chính sách, pháp...