Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBản kiểm điểm cá nhânNăm học Họ và tên: …………………………… Tổ : …………………………… Chức vụ : …………………………….. Đơn vị công tác : ………………………………………………………………….1. Nhiệm vụ được phân công trong năm học: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Phẩm chất đạo đức, lối sống……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Thực hiện ngày giờ công:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Hồ sơ chuyên môn:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5. Kết quả giảng dạy các môn được phân công:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Sử dụng đồ dùng dạy học:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kết quả các công tác khác được phân công:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Đánh giá chung quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009:* Ưu điểm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………* Tồn tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tự đánh giá xếp loại cả năm:…………………………………………………..Đánh giá xếp loại của tổ: …………………………………………………….. ……………, ngày tháng năm 2009 Người kiểm điểm...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:229|Tải về:0|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: