/13

Mẫu bản tường trình: Thực hành rượu và axit axetic

Upload: HaoLy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 974|Tải về: 2

Trường THCS Tôn Thất Thuyết Thứ..... ngày..... tháng..... năm 2010. Lớp: 9..... Nhóm:..... Bài thực hành Tính chất hoá học của rượu và axít I. Phần đánh giá Nhận xét Điểm   Thao tác TN ( 3 đ) Kết quả TN ( 2 đ) Nội dung tường trình ( 3 đ) Chuẩn bị dụng cụ, vệ sinh ( 2 đ) Tổng số ( 10 đ)         II. Phần thực hành 1. Thí nghiệm 1. Tính axit của axit axetic. * Cách làm - Cho lần lượt vào 4 ống nghiệm: + ống 1: Mẫu giấy quỳ tím. + ống 2: Một mãnh kẽm. + ống 3: Mẫu đá vôi nhỏ. + ống 4: Bột đồng(II) oxit. Sau đó đun nóng trên đèn cồn. * Quan sát , nhận xét hiện tượng xảy ra ở các ống nghiệm (Trả lời các câu hỏi sau đây) + ống 1: Mẫu giấy quỳ tím biến đổi như thế nào? ........................................................................................................................ + ống 2: Hiện tượng gì xảy ra? ........................................................................................................................ + ống 3: Hiện tượng gì xảy ra? ........................................................................................................................ + ống 4: Hiện tượng gì xảy ra? ........................................................................................................................ * Kết luận về tính chất hóa học của Axit axetic? Viết PTHH. Trả lời: PTHH: 1) 2) 3) 4) 2.Thí nghiệm 2: Phản ứng của rượu etylic với axit axetic. * Cách làm - Cho vào ống A 2ml rượu etylic khan (hoặc rượu 960), 2ml axit axetic, nhỏ thêm từ từ khoảng 1ml axit sunfuric, lắc đều. Đun nhẹ hỗn hợp cho chất lỏng bay hơi từ từ sang ống B, đến khi chất lỏng trong ống Achỉ còn khoảng 1/3 thể tích ban đầu thì ngừng đun. Lấy ống B ra, cho thêm 2ml dung dịch muối ăn bão hoà, lắc rồi để yên. Nhận xét mùi của lớp chất lỏng nổi trên mặt nước. * Quan sát, nhận xét hiện tượng xảy ra (Trả lời các câu hỏi sau đây) Câu hỏi 1: Nhận xét (trạng thái, màu sắc, mùi, tính tan trong nước) chất tạo thành? Trả lời: ....................................................................................................................................... Câu hỏi 2: Phản ứng trên còn được gọi là phản ứng gì? Trả lời: * Kết luận về tính chất hóa học của axit axetic (tính chất riêng của a.axeticViết PTHH. Trả lời: PTHH: ....................................................................................................................................... *Họ và tên các thành viên trong nhóm* 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) ** Lưu ý :- Thảo luận, ghi chépđầy đủ, cùng nhóm xây dựng bản tường trình. - Giữ trật tự trong giờ thực hành. Có ý thức bảo vệ tài sản chung. - Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ thí nghiệm sau khi làm xong thí nghiệm( cử 2em/nhóm) - Sắp xếp gọn ghế sau khi rời khỏi chổ ngồi, không xả rác bừa bãi! Trường THCS Tôn Thất Thuyết Thứ . . . ngày . . .. tháng . . . năm 2008. Lớp: 9/ . . . . Nhóm: . . . . Bài thực hành 2 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I. Phần đánh giá Nhận xét Điểm   Thao tác TN ( 3 đ) Kết quả TN ( 2 đ) Nội dung tường trình ( 3 đ) Chuẩn bị dụng cụ, vệ sinh ( 2 đ) Tổng số ( 10 đ)         II. Phần thực hành 1. Thí nghiệm 1. Phản ứng của natri hidroxit với muối - Nhỏ vài giọt dd NaOH vào ống nghiệm có chứa 1 ml dd FeCl3. Lắc nhẹ ống nghiệm. Quan sát hiện tượng và giải thích.