/1

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Upload: AnhNguyetPhan.dokovn|Ngày: 27/11/2013|Lượt xem: 630|Tải về: 4

Giới thiệu Đơn vị:…………… Địa chỉ:…………… Mẫu số: 01b-LĐTL (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 c

Xem thêm: Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ
[Ẩn quảng cáo]
halloween terra book