/1

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Upload: AnhNguyetPhan.dokovn|Ngày: 27/11/2013|Lượt xem: 480|Tải về: 3

Giới thiệu Đơn vị:…………… Địa chỉ:…………… Mẫu số: 01b-LĐTL (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) Số:....................... BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ Tháng................năm............... Download văn bản để xem thêm chi tiết.