Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Lượt xem:508|Tải về:3|Số trang:1 | Ngày upload:27/11/2013

Giới thiệu Đơn vị:…………… Địa chỉ:…………… Mẫu số: 01b-LĐTL (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) Số:....................... BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ Tháng................năm............... Download văn bản để xem thêm chi tiết.