/1

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Upload: HongChuongNgocBich.dokovn|Ngày: 27/11/2013|Lượt xem: 456|Tải về: 2

Giới thiệu Đơn vị:…………………… Bộ phận:…………………. Mã đơn vị SDNS: ................. Mẫu số C07-HD (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngà

[Ẩn quảng cáo]