/1

Mẫu báo cáo kết quả tháng phòng chống ma tuý, HIV-AIDS

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 865|Tải về: 3

Phòng gd&đt……………Trường thcs …………………..Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ………., ngày …. tháng …. năm 20…..Báo cáoKết quả mít tinh phòng chống ma túy-AIDS - …/20….I. Nội dung tuyên truyền1. Phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trong toàn trường về chủ đề phòng chống Ma túy-AIDS.2. Phổ biến nội dung các văn bản :+ Chỉ thị số 54/CT-TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư Trung ương.+ Luật phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS)3. Xây dựng kế hoạch cho học sinh học ngoại khoá các tiết Giáo dục công dân về chủ đề "Phòng, chống tệ nạn xã hội - HIV/AIDS" 4. Thông tin về tình hình dịch HIV/AIDS trên thế giới, trong nước và địa phương, giáo dục kiến thức và biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS. Chống kỳ thị,...