Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu báo cáo sơ kết cá nhân tổ văn phòng

Lượt xem:785|Tải về:1|Số trang:2 | Ngày upload:10/11/2012

PHÒNG GD& ĐT DUY XUYÊNTRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Nam Phước, ngày tháng năm 201BẢN SƠ KẾT CÁ NHÂN CỦA CB CC VCHọc kỳ: ..... Năm học: 201 - 201Họ và tên: .....Chức vụ:..... Kiêm nhiệm:.....Danh hiệu đăng ký:.....Tên đề tài SKKN:.....Các nội dung và các chỉ tiêu đạt trong học kỳ:.....1. Tư tưởng chính trị, kỷ luật lao động, thông tin hai chiều:.....2. Công tác chuyên môn:a) Những biện pháp để thực hiện những nhiệm vụ được giao:.....b) Các chỉ tiêu lớn đã đạt:.....c) Những chuyên đề ngoại khóa đã triển khai trong học kỳ:.....3. Công tác kiêm nhiệm:.....4. Công tác khác:.....5. Kiến nghị: ..... Tự xếp loại học kỳ:..... Người viếtÝ KIẾN CỦA TỔ.....TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN TỔ TRƯỞNGÝ KIẾN CỦA BAN THI ĐUA TRƯỜNG.....CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN HIỆU TRƯỞNG...