Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

MAU BAO CAO SO KET CAC DOT THI DUA TRONG NHA TRUONG

Lượt xem:510|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Phòng giáo dục na rì cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namTrường PTCS Hữu Thác Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hữu Thác, ngày 15 tháng 11 năm 2008Báo cáo sơ kết đợt thi đuachào mừng ngày nhà giáo việt nam20 - 11 - 20081.Tình hình tổ chức phong trào thi đua đợt chào mừng ngày" Nhà giáo việt nam" 20/11. - Cách thức tổ chức: Tổ chức phát động thi đua sâu rộng trong toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. - Kết quả đạt được: Có nhiều chuyển biến về phong trào học tập, các phong trào văn nghệ, thể thao.v.v.2. Các danh hiệu đăng ký thi đua đầu năm: * Cá nhân: +Lao động tiên tiến: +Chiến sĩ thi đua cơ sở: +Hoàn thành nhiệm vụ: *Tập thể:+Tổ LĐTT: + Tổ HTNV: *Học sinh: + Tập thể lớp tiên tiến: + Học sinh giỏi: 3. Số lần dự giờ thăm lớp: -...