Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

MAU BAO CAO SO KET CAC DOT THI DUA TRONG NHA TRUONG

Phòng giáo dục na rì cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namTrường PTCS Hữu Thác Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hữu Thác, ngày 15 tháng 11 năm 2008Báo cáo sơ kết đợt thi đuachào mừng ngày nhà giáo việt nam20 - 11 - 20081.Tình hình tổ chức phong trào thi đua đợt chào mừng ngày" Nhà giáo việt nam" 20/11. - Cách thức tổ chức: Tổ chức phát động thi đua sâu rộng trong toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. - Kết quả đạt được: Có nhiều chuyển biến về phong trào học tập, các phong trào văn nghệ, thể thao.v.v.2. Các danh hiệu đăng ký thi đua đầu năm: * Cá nhân: +Lao động tiên tiến: +Chiến sĩ thi đua cơ sở: +Hoàn thành nhiệm vụ: *Tập thể:+Tổ LĐTT: + Tổ HTNV: *Học sinh: + Tập thể lớp tiên tiến: + Học sinh giỏi: 3. Số lần dự giờ thăm lớp: -...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:312|Tải về:0|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: