/4

Mẫu báo cáo sơ kết học kì tổ chuyên môn

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1060|Tải về: 5

TRƯỜNG THCS TIÊN NHATỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Tiên Nha, ngày tháng năm 2010 BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 - 2011I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG HỌC KÌ I1.Đặc điểm tình hình chung1.1.Khái quát chung đội ngũ giáo viên. -Học kì I năm học 2010-2

[Ẩn quảng cáo]