/26

MẪU BÁO CÁO THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH VẬT LÍ 7

Upload: NgocMinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 975|Tải về: 11

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Ngày … tháng … năm 200… BÀI THỰC HÀNH SỐ: 1. TÊN THÍ NGHIỆM: XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRUYỀN CỦA ÁNH SÁNG TRONG KHÔNG KHÍ TIẾT 02 - BÀI 2: SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG Tổng điểm (10đ) Chuẩn bị (1đ) Trật tự vệ sinh (1đ) Thao tác (2đ) Câu hỏi (2đ) Kết quả (2đ) Nhận xét (2đ)        

[Ẩn quảng cáo]