Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu Báo cáo Thiết bị năm học 2009-2010

Lượt xem:148|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

UBND HUYỆN HẢI LĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...../-PGD&ĐT TỜ TRÌNHV/v NHU CẦU THIẾT BỊ DẠY HỌCNĂM HỌC: 2009-2010 Thực hiện công văn số 438/CP/GD&ĐT ngày 9 tháng 5 năm 2008 của Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc lập kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học hàng năm . Để có đủ thiết bị đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2009-2010 Phòng GD&ĐT Hải Lăng kính trình Sở GD-ĐT Quảng Trị số thiết bị dạy học hiện có và nhu cầu mua sắm như sau:I/ TIỂU HỌC:SốTTDanh mục thiết bịĐơn vị tínhThiết bị hiện cóNhu cầu cần mua sắmSố phòng TB hiện có(phòng)Số phòng TB còn thiếuGhi chúSố lượngSử dụng đượcKhông sử dụng đượcI/ Thiết bị các khối lớp:KHỐI 1 ( Có 65 lớp ) Bộ7760175220L.ghépKHỐI 2 ( Có...