/4

Mẫu Báo cáo thu hoạch đợt thực tập sư phạm năm học 2008-2009

Upload: LeDem.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 6220|Tải về: 91

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO THU HOẠCH CÁ NHÂNĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM THỨ BAPHẦN I. SƠ YẾU LÍ LỊCHHọ, tên sinh viên:………………………………………….Nam (nữ)………………………………………….Ngày, tháng, năm sinh……………………………..Chuyên ngành đào tạo……………………………..Lớp………………….Khoa………………Trường………………………..Hệ đào tạo:…………………………………………………………………Khóa đào tạo:………………………………………………………………Thực tập dạy học lớp:………………………………………………………Thực tập chủ nhiệm lớp:……………………………………………………Tại trường THCS…………………………………………………………..2. Các nhiệm vụ được giao….....PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAOTìm hiểu thực tiễn giáo dục:Ý thức, tinh thần, thái độ tìm hiểu thực tiễn.Những kết quả cụ thể.Bài học kinh nghiệm rút ra.Thực tập dạy học:Tinh thần, thái độ, ý thức đối với hoạt động dạy học.Những công việc đã làm và kết quả cụ thể (dự giờ, soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học, lên lớp)Mức độ nắm vững các nguyên tắc và phương pháp dạy học, các quy định của trường THCS.Những bài...