/2

Mẫu Báo cáo thực hành

Upload: HoaDang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 172|Tải về: 0

trường thcs vĩnh hùng báo cáo thực hành tổ tự nhiên Môn:Vật lí(tiết31-Bài 27). Năm học:2008-2009. Họ và tên:.................................................. Lớp:7... Điểm Lời phê của thầy ,cô giáo.  thựcHành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp 1.Điền từ thích hợp vào chỗ trống: a,Đo cường độ dòng điện bằng................................................................ Đơn vị đo cường độ dòng điện là..............., kí hiệu là............................. Mắc.......................am pe kế vào đoạn mạch sao cho chốt (+) của am pe kế được mắc về phía cực.........................của nguồn điện. b, đo hiệu diện thế bằng.......................................................................... Đơn vị của hiệu điện thế là................,kí hiệu là..................................... Mắc................................ vôn kế vào hai điểm của mạch để đo hiệu điện thế giữ hai điểm đó,sao cho chốt (+)của nó được nối về phía cực....................của nguồn điện. 2.Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp. a,Vẽ sơ đồ cho mạch điện đã thực hành đo vào khung sau đây: b,Kết quả đo: Bảng 1 Vị trí của am pe kế Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3  Cường độ dòng điện I1=....... I2=....... I3=........  c, Nhận xét: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp,dòng điện có cường độ............................tại các vị trí khác nhau của mạch : I1........I2.......I3. 3.Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp. a, Vẽ sơ đồ cho mạch điện đã thực hành đo vào khung sau đây,trong đó vôn kế được mắc để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2. b, Kết quả đo: Bảng 2. Vị trí mắc vôn kế Hiệu điện thế  Hai điểm 1 và 2 U12=.............  Hai điểm 2 và 3 U23=.............  Hai điểm 1 và 3 U13=.............  c,Nhận xét: Đối với đoạn mạch gồm 2đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng............các hiệu điện thế trên mỗi đèn: U13.......U12..........U23