/2

mẫu báo cáo tổ CM hàng tháng

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 137|Tải về: 0

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖITỔ CHUYÊN MÔN:………………………………………BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG…… NĂM HỌC 2008- 2009TTHọ và tênCông tác chủ nhiệm lớpHoạt động chuyên mônCN lớpSĩsốDuy trì sĩ sốDự giờThao giảngSốĐDDHlàm mớiSố lượtĐ DDH được sử dụngViết SKKNBáocáo chuyênđềThực hiện chương trìnhTăngGiảmLí doTốtKháTBTốtKháTBĐúngChậmLí do1TRẦN THỊ TH. NHI2PHẠM THỊ HỢI3DƯƠNG THỊ MAI4NG.THỊ THANH TRÀ5NG.THỊ TH TÂM6NGUYỄN THỊ BÌNH7NG. VĂN PHƯƠNG8PHẠM VĂN TOÀN9TRIỆU THỊ HUỆ10LÊ ĐÌNH HOẶC11PHẠM TỐ HUYỀN VI12TỔNG HỢPKiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên:+ Kiểm tra thuờng xuyên:…. Lượt, được:……. bộ Trong đó: Xếp loại Tốt:…. bộ Khá:….. bộ Đạt:…. bộ Không đạt YC:….. bộ+ Kiểm tra đột xuất:…. Lượt, được:……. bộ Trong đó: Xếp loại Tốt:…. bộ Khá:….. bộ Đạt:…. bộ Không đạt YC:….. bộNề nếp soạn giảng, giảng dạy của giáo viên:…………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....Đề nghị biểu dương ( ai ?- lí do): ………………………………………………………………………………………………………………………Đề nghị phê bình ( ai ?- lí do): …………………………………………………………………………………………………………………………Ý kiến đề xuất: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....Tâm Thắng, ngày….. tháng…… năm 200….. ( Tô trưởng nộp vào...