Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu báo cáo tổng kết công tác tháng tổ chuyên môn

TRƯỜNG THCS TRẦN QUÝ CÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ:…………………… Độc lập -Tự do - Hạnh PhúcBÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC THÁNG TỔ CHUYÊN MÔNTổ :……………..... Tháng ….. Năm 201…I/ Tổng kết công tác tháng :Tư tưởng chính trị : (Những việc làm được trong tháng về tư tưởng chính trị) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Những vi phạm về tác phong , đạo đức, tư cách , tư tưởng chính trị, . .. ( cụ thể nêu rỏ sự việc và tên giáo viên ).STTHọ tên giáo viênNội dung vi phạmBiện pháp xử lýCông tác chuyên mônThực hiện giờ giấc và PPCT. Quy chế CM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nêu rõ tên GV phạm ngày giờ giấc, Quy chế CM.STTHọ tên giáo viênThứ -ngàyNội dung vi phạmBiện pháp xử lý1234Số giờ mất của tổ trong tháng:Lơp mấttiếtSố tiết mấtMônThứ ngàyGV mất tiếtLý do mất tiếtBiện pháp xử lýSố lượt sử dụng và làm đồ dùng dạy học trong tháng.Số lượt sử dụngSố ĐDDH tự...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:176|Tải về:1|Số trang:3

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: