/3

Mẫu báo cáo tổng kết công tác tháng tổ chuyên môn

Upload: LanNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 637|Tải về: 4

TRƯỜNG THCS TRẦN QUÝ CÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ:…………………… Độc lập -Tự do - Hạnh PhúcBÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC THÁNG TỔ CHUYÊN MÔNTổ :……………..... Tháng ….. Năm 201…I/ Tổng kết công tác tháng :Tư tưởng chính trị : (Những việc làm được trong tháng về tư tưởng chính trị) :………………………………………………

[Ẩn quảng cáo]