/3

Mẫu báo cáo tổng kết công tác tháng tổ chuyên môn

Upload: LanNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 318|Tải về: 2

TRƯỜNG THCS TRẦN QUÝ CÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ:…………………… Độc lập -Tự do - Hạnh PhúcBÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC THÁNG TỔ CHUYÊN MÔNTổ :……………..... Tháng ….. Năm 201…I/ Tổng kết công tác tháng :Tư tưởng chính trị : (Những việc làm được trong tháng về tư tưởng chính trị) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Những vi phạm về tác phong , đạo đức, tư cách , tư tưởng chính trị, . .. ( cụ thể nêu rỏ sự việc và tên giáo viên ).STTHọ tên giáo viênNội dung vi phạmBiện pháp xử lýCông tác chuyên mônThực hiện giờ giấc và PPCT. Quy chế CM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nêu rõ tên GV phạm ngày giờ giấc, Quy chế CM.STTHọ tên giáo viênThứ -ngàyNội dung vi phạmBiện pháp xử lý1234Số giờ mất của tổ trong tháng:Lơp mấttiếtSố tiết mấtMônThứ ngàyGV mất tiếtLý do mất tiếtBiện pháp xử lýSố lượt sử dụng và làm đồ dùng dạy học trong tháng.Số lượt sử dụngSố ĐDDH tự...