Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu báo cáo y tế học đường

Lượt xem:704|Tải về:4|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

Báo cáo hoạt động y tế trường họcTỉnh Yên Bái. Huyện Yên Bình. Xã Phúc AnTrường THCS xã Phúc An. Địa chỉ: Thôn Đồng Tha - Phúc An. Điện thoại: 029.2218.554Học kì I Năm học 2008 - 20091. Tình hình chung:1.1 Tổng số phòng học: 6Trong đó: Phòng vĩnh cửu: 6 phòngPhòng cấp IV: 0Phòng tranh, nưa. lá: 01.2. Tổng số lớp: 8 1.3. Tổng số học sinh: 239 Nam: 120 Nữ: 119 1.4. Tổng số giáo viên: 19; Nam: 8; Nữ: 111.5. Thành lập ban sức khoẻ học sinh: Có Không Tổng số CB trong ban CSSK: 101.6. Số cán bộ y tế: 0; Trong đó: Y sỹ: 0; Y tá: 0; Giáo viên. HC kiêm nhiệm: 1 Số CBYT do nhà trường kí hợp đồng: 0 Cụ thể họ tên cán bộ làm công tác y tế trường học: Vương Văn Vi1.7. Phòng Y tế Có Không1.8. Đặt ghế nha khoa cố định: Có Không1.9. Trường có đạt...