/5

Mẫu bìa bài dự thi tìm hiểu về Công Đoàn

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 8004|Tải về: 164

Bài dự thi“CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 80 NĂM NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ” Họ và tên: Nguyễn Đình Huy Chức vụ: Giáo viênTX Quảng Trị tháng 04 năm 2009CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG TRỊCÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊBài dự thi“CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 80 NĂM NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ” Họ và tên: Nguyễn Đình H

[Ẩn quảng cáo]