Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu biên bản Công đoàn

Tên cơ quan chủ quảnTên đơn vịCộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – tự do – Hạnh phúc……., ngày … tháng …. năm 2008.Biên bảnĐại hội công đoànCơ quan  ……………………………Nhiệm kỳ 2008 – 2010Thời gian:   h sáng ngày …. tháng …. năm 2008.Có mặt :….  / …..Vắng mặt :  ….Đại biểu : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Chủ tịch đoàn:   – Đ/c ……………………………………………………………– Đ/c ………………………………………………………….Thư ký đoàn :   - Đ/c ……………………………– Đ/c ……………………………Nội dung hội nghị:Phần I:Đ/c ………………….– Chủ tịch công đoàn đọc “ Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2005 – 2008, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2008 – 2010”.Phần II:Đ/c ……………………………………. Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ……….đọc báo cáo “ Kết quả hoạt động của UBKT Công đoàn năm 2007”.Phần III:Các ý kiến tham gia vào báo cáo tổng kết.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Phần IV :Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2008 – 2010:Đồng chí Chủ tịch Công đoàn chủ trì- Báo cáo đề án nhân sự; xin ý kiến biểu quyết về số lượng, tiêu chuẩn, cơ...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:477|Tải về:0|Số trang:5

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: