Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu biên bản Công đoàn

Lượt xem:631|Tải về:0|Số trang:5 | Ngày upload:09/11/2012

Tên cơ quan chủ quảnTên đơn vịCộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – tự do – Hạnh phúc……., ngày … tháng …. năm 2008.Biên bảnĐại hội công đoànCơ quan  ……………………………Nhiệm kỳ 2008 – 2010Thời gian:   h sáng ngày …. tháng …. năm 2008.Có mặt :….  / …..Vắng mặt :  ….Đại biểu : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Chủ tịch đoàn:   – Đ/c ……………………………………………………………– Đ/c ………………………………………………………….Thư ký đoàn :   - Đ/c ……………………………– Đ/c ……………………………Nội dung hội nghị:Phần I:Đ/c ………………….– Chủ tịch công đoàn đọc “ Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2005 – 2008, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2008 – 2010”.Phần II:Đ/c ……………………………………. Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ……….đọc báo cáo “ Kết quả hoạt động của UBKT Công đoàn năm 2007”.Phần III:Các ý kiến tham gia vào báo cáo tổng kết.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Phần IV :Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2008 – 2010:Đồng chí Chủ tịch Công đoàn chủ trì- Báo cáo đề án nhân sự; xin ý kiến biểu quyết về số lượng, tiêu chuẩn, cơ...