/4

Mẫu biên bản công tác thư viện

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 958|Tải về: 3

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC(Theo QĐ 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003)Ngày kiểm tra :………………………………………………………………………Đơn vị được kiểm tra : …………………………………………………Quận:……..Tổng s

[Ẩn quảng cáo]