Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

Mẫu Biên bản họp phụ huynh

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc*****************biên bản hội nghị phụ huynh- Vào hồi …. giờ….., ngày … / 9/ 2010 tại phòng học lớp ….. Trường Tiểu học Hồng Quang đã tiến hành họp Hội nghị phụ huynh học sinh lần thứ nhất.- Chủ toạ :………………………………………………………………………….- Thư kí : …………………………………………….…………………………….- Thành phần : + Lãnh đạo : …………………………….………………………… + Phụ huynh HS : Có mặt : ….. Vắng : ……….………………… + Cô : ………………..…………… Giáo viên chủ nhiệm lớp ……Nội dung : 1. Giáo viên CN lớp thông báo tình hình chung của ngành GD, của nhà trường:……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….2. GVCN thông báo tình hình lớp :- Tổng số học sinh trong lớp : ……..trong đó có ….. H/S nữ ; …. H/S thuộc diện con hộ nghèo* Xếp loại học lực năm học trước : Giỏi : …..em = …..%; Khá : …. em =…..%; Trung bình : .…em =…..% ;...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:5381|Tải về:35|Số trang:3

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: