/3

Mẫu Biên bản họp phụ huynh

Upload: LanNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 8127|Tải về: 52

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc*****************biên bản hội nghị phụ huynh- Vào hồi …. giờ….., ngày … / 9/ 2010 tại phòng học lớp ….. Trường Tiểu học Hồng Quang đã tiến hành họp Hội nghị phụ huynh học sinh lần thứ nhất.- Chủ toạ :………………………………………………………………………….- Thư kí : …………………………………………….…………………………….- Thành phần : + Lãnh đạo : …………………………….………………………… + Phụ huynh HS : Có mặt : ….. Vắng : ……….………………… + Cô : ………………..…………… Giáo viên chủ nhiệm lớp ……Nội dung : 1. Giáo viên CN lớp thông báo tình hình chung của ngành GD, của nhà trường:……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….2. GVCN thông báo tình hình lớp :- Tổng số học sinh trong lớp : ……..trong đó có ….. H/S nữ ; …. H/S thuộc diện con hộ nghèo* Xếp loại học lực năm học trước : Giỏi : …..em = …..%; Khá : …. em =…..%; Trung bình : .…em =…..% ;...