Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu biên bản họp phụ huynh

Lượt xem:2531|Tải về:18|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc***Biên bản họp phụ huynh đầu năm Lớp 7ANăm học 2008-2009Thời gianĐịa điểm: LớpTrường THCS Thành phầnphụ huynh lớp + giáo viên chủ nhiệm.Có mặt: ; vắng: - Chủ tọa: - Thư ký: Nội dung I. Phần họp chung. 1. Hiệu trưởng báo cáo các hoạt động của nhà trường trong năm học 2007 – 2008 và triển khai nhiệm vụ năm học 2008-2009 ( có văn bản kèm theo). 2. Bác Hội trưởng hội cha mẹ học sinh báo cáo các hoạt động của hội cha mẹ học sinh năm học 2007 – 2008 và kế hoạch năm học 2008 – 2009 ( có văn bản kèm theo) II. Phần họp ở lớp: 1. Điểm diện.2. Nêu lý do.....3. Báo cáo tình hình của lớp: * Thuận lợi: .....* Khó khăn:..... 4. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2008- 2009Chỉ tiêu kế hoạch đề ra...