/2

Mẫu biên bản họp phụ huynh lớp

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3172|Tải về: 20

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---***---BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNHLớp ……….. Hôm nay , ngày 10…..tháng 9…..năm 2009, được sự nhất trí của BGH trường THCS Thụy An , lớp ……… tổ chức họp phụ huynh lớp : I. Thành phầnGiáo viên chủ nhiệm : Phụ huynh lớp + Có mặt : + Vắng: + Lý do vắng II. Nội dung :GVCN thông báo tình hình của lớp trong …………năm học 200….-200….:Xếp loại học lực - hạnh kiểm cuối năm :Học lực : Giỏi em = %Khâ em = %T.B em = %Yếu em = %Kém em = %Hạnh kiểm : Tốt em = %Khá em = %TB em = %Học sinh giỏi : Học sinh tiên tiến : Học sinh giỏi cấp tỉnh : Học sinh giỏi cấp huyện : Lên lớp (TN): .....Trong đó thi lại : GVCN thông báo tình hình của lớp trong …..tuần đầu năm học...