/2

Mẫu biên bản họp phụ huynh lớp

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4283|Tải về: 22

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---***---BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNHLớp ……….. Hôm nay , ngày 10…..tháng 9…..năm 2009, được sự nhất trí của BGH trường THCS Thụy An , lớp ……… tổ chức họp phụ huynh lớp : I. Thành phầnGiáo viên chủ nhiệm : Phụ huynh lớp + Có mặt : + Vắng: + Lý do

[Ẩn quảng cáo]