Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/32

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Mẫu biên bản kiểm kê thư viện

Phòng GD&ĐT cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namTrường THCS Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBiên bản kiểm kê thiết bị dạy họcnăm học I/ Thời gian kiểm kê: Ngày 25 tháng 5 năm II/ Địa điểm Kiểm kê: Tại trường THCS III/ Thành phần kiểm kê:1 Cán bộ phòng thiết bị Tổ trưởng2 Tổ trưởng tổ KHTN Uỷ viên3 Tổ trưởng tổ KHXH Uỷ viên 4 Giáo viên Uỷ viên5Giáo viên Uỷ viên6 Giáo viên Uỷ viên7 Giáo viên Uỷ viên8/ Giáo viên Uỷ viên9 Giáo viên Uỷ viên10/ Giáo viên Uỷ viên11/ Giáo viên Uỷ viên12/ Giáo viên Uỷ viênIV/ Nội dung kiểm kê:- Thiết bị được cấp và tự làm của các bộ môn. Đối chiếu với biên bản kiểm kê đầu năm.V/ Kết quả kiểm kê:- Có biên bản cụ thể cho từng bộ môn thuộc các lớp 6, 7, 8, 9 như sau:A - Môn vật lý1. Giáo viên dạy môn Vật...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:824|Tải về:7|Số trang:32

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: