/3

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA PHỔ CẬP MẦM NON

Upload: LanNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1107|Tải về: 2

UBND TP QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do - Hạnh phúc TP Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 11 năm 2011 BIÊN BẢNKết luận thanh tra chuyên môn Trường MN NGUYỄN NGHIÊMNăm hoc 2011-2012Thực hiện theo Thông báo 48/TB-GD& ĐT ngày 31/10/2011 của Phòng GD & ĐT

[Ẩn quảng cáo]