Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA PHỔ CẬP MẦM NON

Lượt xem:769|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

UBND TP QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do - Hạnh phúc TP Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 11 năm 2011 BIÊN BẢNKết luận thanh tra chuyên môn Trường MN NGUYỄN NGHIÊMNăm hoc 2011-2012Thực hiện theo Thông báo 48/TB-GD& ĐT ngày 31/10/2011 của Phòng GD & ĐT Thành phố Quảng Ngãi về việc thanh tra chuyên môn Trường MG Nguyễn Nghiêm, năm học 2011- 2012.Căn cứ vào kết quả của Đoàn thanh tra, Phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố Quảng Ngãi kết luận như sau:I.KẾT QUẢ THANH TRA TỪNG NỘI DUNG:1. Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục mầm non: 1.1 Thống kê số liệu:* Về trẻ: - Tổng số lớp: 5 lớp; Tổng số cháu: 132 cháu/ 5 lớp; Chia ra: Nhà trẻ: 19 cháu;Trẻ 3-4 tuổi: 32 cháu; Trẻ 4-5 tuổi: 55 cháu; Trẻ 5-6 tuổi: 26 cháu.Tỉ lệ bình quân: 31cháu/ lớp....