/8

MAU BIEN BAN KIEM TRA THU VIEN TRUONG HOC

Upload: LanNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1159|Tải về: 5

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠOCÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN KIỂM TRA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC(Áp dụng cho các trường phổ thông căn cứ theo QĐ số 01/2003/QĐ-BG&ĐT ngày 02/01/2003)1- Ngày kiểm tra: / /   3- Thành phần đoàn kiểm tra:2- Trường: Q

[Ẩn quảng cáo]