Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

MAU BIEN BAN KIEM TRA THU VIEN TRUONG HOC

Lượt xem:662|Tải về:2|Số trang:8 | Ngày upload:09/11/2012

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠOCÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN KIỂM TRA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC(Áp dụng cho các trường phổ thông căn cứ theo QĐ số 01/2003/QĐ-BG&ĐT ngày 02/01/2003)1- Ngày kiểm tra: / /   3- Thành phần đoàn kiểm tra:2- Trường: Quận: 3.1- Đ/c:2.1- Tổng số lớp: ; 2.2- Tổng số CB,GV:3.2- Đ/c:2.3- Tổng số h/s: 3.3- Đ/c:2.4- Xếp loại TV trường năm học trước: 3.4- Đ/c:* Đại diện trường: * Đại diện phòng GD&ĐT:     I. KẾT QUẢ KIỂM TRA CỤ THỂ:TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Điểm tối đaĐiểm chấmGhi chú(Yêu cầu để đạt điểm tối đa)Tiêu chuẩn 1- Sách, báo, tạp chí  20 đ    1- Sách Giáo khoa (SGK). Tổng số: bản.  - Số HS có đủ SGK: ; tỷ lệ: %1 Đạt 100%.- Số bộ SGK còn lưu trong TV: bộ/01khối lớp1 Tối thiểu 03 bộ/01 khối lớp. 2- Sách nghiệp vụ (SNV): Tổng số: bản.  - Mới bổ sung: bản; Tỷ...