/2

Mẫu biên bản sinh hoạt lớp

Upload: LanNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 6279|Tải về: 17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh Phúc……………………………………….BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚPTUẦN:…………...I. Thời gian địa điểm:- Lúc 10h 25’, ngày ………/………….- Tai: Phòng học lớp 9/3, Trường THCS Ngọc Tố.II. Thành phần tham dự:GVCN: LIÊU TẤN BÌNH.Tập Thể Lớp: 9/3, Vắng:…………, P:……..(……………………………………)K……..(……………………………………)BT..…..(……………………………………)III. Nội dung: 1. Lớp trưởng: ……………………………………………….………báo cáo:- Mất trật tự:……….lượt: (…………………………………………………………………- Đi trể:……… lượt (………………………………………………………………………- Vắng : ………lượt, P:……..(…………………..…………………………………) K……..(………………………………………………………) BT..…..(………………………………………………………)- Nói tục:………..lượt (……………………………………………………………………)- Vô lễ:………..lượt (……………………………………………………………………...)- Phát biểu linh tinh :………..lượt (……………………………………………………….)- GVBM nhắt nhở:………..lượt (………………………………………………………….)- Xếp hàng không nghiêm túc :………..lượt (…………………………………………….)2. Lớp phó học tập:…………………………………………………… Báo cáo:- TSTH: …………….., Tiết A: ………, B: …………., C:…………….. Tiết trống: ……( Môn: ……………………..…………………) Tiết tự quản tốt:……………………………………………….- Số HS đạt ddiemr: 9-10:….., 6-8 :………., điểm 5:……….,0-4………..(…………….)- Số HS không viết bài, làm bài tập:…… lượt (…………………………………………)- Các bạn tích cực đóng góp xây dựng bài : ……………………………………………….………………………………………………………………………………………………3. Lớp phó lao động:………………………………………báo cáo: Vệ sinh sạch:…………………., vệ sinh dơ:……………., Không vệ sinh:………..……..4. Cờ đỏ...