Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/150

Mẫu biên bản sinh hoạt lớp (tiết SHCN)

Lượt xem:649|Tải về:2|Số trang:150 | Ngày upload:10/11/2012

TRƯỜNG THCS LẠC HÒALỚP 9A3SỔ NGHỊ QUYẾTNăm học: 2010 - 2011TỔ CHỨC LỚP ……….GVCN: ……………………………………….Lớp trưởng: …………………………………Lớp phó 1: 2:3:Thay đổi: .....Các tổ trong lớp:Tổ 1Tổ 2Tổ 3Tổ 4Tổ trưởng: Tổ trưởng:Tổ trưởng:Tổ trưởng:...……………………………....………………………………....………………………………....………………………………....………………………………....………………………………....………………………………....……………………………….......……………………………....………………………………....………………………………....………………………………....………………………………....………………………………....………………………………....……………………………….......……………………………....………………………………....………………………………....………………………………....………………………………....………………………………....………………………………....……………………………….......……………………………....………………………………....………………………………....………………………………....………………………………....………………………………....………………………………....………………………………....BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚPTuần: .....Ngày ..... tháng ..... năm .....Thời gian bắt đầu lúc: ..... giờ ..... phútI. Thành phần tham dự:GVCN lớp: Học sinh: HD: ..... Vắng: .....II. Nội dung sinh hoạt lớp:1. Báo cáo của các tổ về tình hình trong tuần:Tổ Kết quả điểm KT (ghi từng cá nhân)Điểm còn lạiVi phạm kỉ luật(ghi từng cá nhân)Điểm còn lại1..........2..........3..........4..........2. Báo cáo vè học tập- Tình hình chung:.....- Điểm tốt – điểm kém:.....- Việc chuẩn bị và làm bài tập ở nhà:.....- Vi phạm quy chế trong kiểm tra:.....3. Báo cáo về lao động – vệ sinh- Tình hình tổ trực nhật:.....- Thực hiện lao động trong tuần:.....4. Báo cáo quỹ lớp”- Thu:.....- Chi:.....- Còn lại:.....5. Báo cáo cung của lớp trưởng:- Thực hiện...