Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

mẫu biên bản TT ND- đình

Lượt xem:137|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:10/11/2012

UBND HUYỆN CHIÊM HOÁ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***********Biên bản số: 01 BBTTND Vĩnh Lộc, ngày 12. tháng 1 năm 2009BIÊN BẢN THANH TRATHỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008-2009- Tổ chức được thanh tra : Các tổ chuyên môn ( tổ Tự nhiên, tổ Xã hội )- Thời gian thanh tra : Ngày 12 tháng 1 năm2009- Thành phần Ðoàn thanh tra:1. Bà: Hà Thị Đình - Trưởng ban TTND2. Ông: Mai Ngọc Anh- ban viên. 3. Ông Bùi Huy Toàn - ban viên- Thành phần tổ chức được thanh tra :1. Bà: Đỗ Hoa Quyên- Tổ trưởng tổ Tự nhiên2. Bà Vũ Thị Thuý Vân- Tổ trưởng tổ xã hội - Nội dung thanh traI- Hồ sơ tổ`1. Kế hoạch năm học của tổ2. kế hoạch chuuyên đề năm học3. Biên bản ghi chép các hoạt động...