/6

mẫu câu giao tiếp tiếng anh

Upload: HungPhanThanh.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 1630|Tải về: 167

MẪU CÂU GIAO TIẾP CÁC MẪU ĐỀ NGHỊ NGƯỜI KHÁC GIÚP MÌNH: 2 ) CÁC MẪU  MÌNH MUỐN GIÚP NGƯỜI KHÁC: 3 ) CÁC MẪU XIN PHÉP NGƯỜI KHÁC: 4) CÁC MẪU CÂU RỦ, GỢI Ý LÀM GÌ : 5) CÁC MẪU CÂU CÁM ƠN: 6 ) CÁC MẪU CÂU hỏi lại khi nghe không rõ: - Pardon? - Please say that again. - Could you repeat that?  7) CÁC MẪU CÂU MỜI: a) Mời ăn uống: - Would you like + món ăn/uống For example Would you like a cup of tea?  ( mời bạn uống trà) Đáp lại: - Yes, please. / - No, thanks.  b) Mời đi đâu: - Would you like + to inf. Ví dụ: Would you like to go to the cinema with me?  ( mời bạn đi xem phim với tôi) Would you like to go to the party?  ( mời bạn đi dự tiệc) 8 ) CÁC