/1

MẪU ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Upload: MinhMan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1990|Tải về: 19

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tầm quan trọng của đề tài: 2. Những thực trạng của vấn đề . 3. Lí do chọn đề tài: 4. Giới hạn lĩnh vực nghiên cứu của đề tài: 5. Cơ sở lí luận và thực tiễn a. Cơ sở lí luận: b. Cơ sở thực tiễn: B. NỘI DUNG 1. Nguyên tắc, phương thức, phương pháp giá

[Ẩn quảng cáo]