/5

mau de tai - skkn (moi nhat)

Upload: BuiVoTien.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 638|Tải về: 2

I. Cấu trúc cơ bản của một đề tài NCKH:1. Cấu trúc cơ bản của một đề tài NCKH: (Sở GD&ĐT đã ban hành)Trang bìa: Trang mục lục:Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU Trong phần này bao gồm: 1. Lí do chọn đề tài. 2. Mục đích nghiên cứu. 3. Đối tượng nghiên cứu. 4. Giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu. 5. Nhiệm vụ nghi

[Ẩn quảng cáo]