Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu Đơn đề nghị chuyển ngạch

Lượt xem:639|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH Kính gửi : ………………………………………………………………………………... Tôi tên là :………………………………………………………………………... Ngày tháng năm sinh :………………………………………………………………………... Chức vụ, đơn vị công tác :………………………………………………………………………... Ngạch hiện hưởng :………………………Mã số ngạch:………………………….Bậc: :………………………Hệ số lương:…………………………...Thời gian xếp ngạch :………………………………………………………………………... Thời gian xét nâng bậc lương lần sau:……………………………………….……………………….Căn cứ các quy định về việc chuyển ngạch công chức, viên chức; bản thân tôi đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí công tác và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Kính đề nghị (Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện) xem xét cho tôi được chuyển từ ngạch…………………………..sang ngạch………………………………Hồ sơ kèm theo gồm:- Lý lịch mẫu 2b; - Quyết định tuyển dụng (hoặc chuyển xếp lương trước năm 1993);- Văn bằng, chứng chỉ theo quy định ngạch;- Quyết định lương hiện hưởng;- Phiếu khám sức khoẻ;- Phiếu đánh giá công chức 2 năm gần...