/1

Mẫu Đơn đề nghị chuyển ngạch

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1105|Tải về: 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH Kính gửi : ………………………………………………………………………………... Tôi tên là :………………………………………………………………………... Ngày tháng năm sinh :………………………………………………………………………... Chức vụ, đơn vị công tác :………………………………………………………………………... Ngạch hiện hưởng

[Ẩn quảng cáo]